اگر برای هر معصوم به تعداد شماره نام او که بر اساس حروف ابجد محاسبه شده صلوات بفرستی هر حاجتی داشته باشی برآورده خواهد شد.

1- نام مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم =  92

2- نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام =  110

3- نام مبارک حضرت فاطمه زهراء علیها السلام  = 135

4- نام مبارک امام حسن علیه السلام  = 118

5- نام مبارک امام حسین علیه السلام  = 128

6- نام مبارک امام سجاد علیه السلام  = 110

7- نام مبارک امام محمد باقر علیه السلام  =  92

8- نام مبارک امام صادق علیه السلام  = 353

9- نام مبارک امام کاظم علیه السلام  = 116

10- نام مبارک امام رضا علیه السلام  =  110

11- نام مبارک امام جواد علیه السلام  = 92

12 - نام مبارک امام هادی علیه السلام = 110

13 - نام مبارک امام حسن عسکری علیه السلام = 118

14- نام مبارک امام عصر علیه السلام =  59